Contact

Anita den Hollander

Mobiel: 06-333 77 804

E-mail: a.denhollander@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anitadenhollander/

Functies

Verander- & Verbetermanager

Projectmanager

Interim Manager

Branches

Financiële Dienstverlening

Sociaal Domein

Veranderen & Continu Verbeteren

Ik kan uw organisatie adviseren en ondersteunen bij het realiseren van structurele, blijvende verbeteringen. En ik kan u en uw medewerkers leren dit ook te doen om zo samen continu en blijvend waarde te kunnen toevoegen voor uw klanten, uw medewerkers en uw organisatie. Denk hierbij aan:

- het verbeteren van de manier van werken of samenwerken

- het verbeteren van uw processen

- het verbeteren van uw bedrijfsvoering

- beweging creëren om verandering te realiseren

  • Bij Slachtofferhulp Nederland ben ik verantwoordelijk geweest voor het aansturen en coachen van de afdeling die alle bronnen van kennis met elkaar verbindt ten behoeve van de hulp aan slachtoffers (22 medewerkers). En de eerste noodzakelijke stappen gezet m.b.t. het organiseren, inrichten en managen van de processen m.b.t. kennismanagement en het opstellen van doelen en KPI’s. (Interim-manager, coach, kwartiermaker)
  • Bij Achmea Bank heb ik directie, management en medewerkers getraind en gecoacht (Lean Green Belt, Continu Verbeteren, Operationeel Management, Procesoptimalisatie, klantbeleving, houding & gedrag). Tevens heb ik trainingen op het gebied van Scrum i.c.m. Lean en Kwaliteit ontwikkeld en verzorgd. (Senior consultant Continu Verbeteren (Lean), trainer, coach)
  • Bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer heb ik t.b.v. directie en management een kortcyclisch operationeel- en prestatiemanagement dashboard ontworpen, ingericht en geïmplementeerd inclusief coaching van directie, management en medewerkers op de prestatie- en verbeterdialoog. (Adviseur, coach)
  • Het reorganisatieproces bij Achmea IT HR (herindeling van teams en medewerkers in de HR-systemen) geoptimaliseerd, met als resultaat: 90% stijging van het first-time-right percentage en borging in de vorm van een standaardproces dat in de vorm van een draaiboek is geïmplementeerd binnen alle divisies van Achmea. (Senior consultant Continu Verbeteren (Lean), coach)
  • Binnen meerdere divisies van Achmea bij meerdere teams de implementatie van Lean gerealiseerd (train de trainer). Coaching van (senior) management en medewerkers op het gebied van continu verbeteren, operationeel management, procesoptimalisatie en houding en gedrag. (Senior consultant Continu Verbeteren (Lean), coach)

Mijn voorkeur gaat uit naar de financiële dienstverlening en het sociale domein.


Pim Wetzelaer/Achmea: "Samenwerken met Anita is een feestje! Met haar open blik en ruime ervaring creëert ze duurzame verbetering. Ze past op een natuurlijke wijze diverse Lean-hulpmiddelen toe en creëert vertrouwen met een mensgerichte aanpak. "

Franck Wagemakers/Slachtofferhulp Nederland: "Anita werkt vanuit verbinding en zet op plezierige wijze een breed scala aan methoden en vaardigheden in om mensen in beweging te krijgen en doelen te bereiken."

Contact

Anita den Hollander

Mobiel: 06-333 77 804

E-mail: a.denhollander@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anitadenhollander/

Functies

Verander- & Verbetermanager

Projectmanager

Interim Manager

Branches

Financiële Dienstverlening

Sociaal Domein