Contact

Henk Wijnen

Mobiel: 06-513 52 374

E-mail: h.wijnen@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/henkwijnen

Functies

Financieel Manager

Controller

Branches

MKB

Industrie B2B

GEDREVEN FINANCIEEL MANAGER / CONTROLLER

‘Ondernemerschap’ is het benutten van een kans zonder je om middelen te bekommeren die je nog niet hebt, in tegenstelling tot

‘Managen’, waarbij juist controle en beheersing van middelen centraal staat.

Ik kan u helpen bij het optimaliseren van uw financieel management, het verbeteren van uw interne processen. Door mijn jarenlange ervaring heb ik een schat aan kennis en kunde opgebouwd die breed in de organisatie ingezet kan worden.

Mijn voorkeur gaat uit naar het werken in MKB/familie bedrijven waarbij de medewerkers en hun vakmanschap een hoge toegevoegde waarde hebben.

Heeft u als directeur/eigenaar, manager het gevoel dat de informatievoorziening verder geoptimaliseerd kan worden dan kan ik u bijstaan om dit te realiseren of het nu gaat om:

  • Vertaling van gegevens van alle bedrijfsprocessen binnen uw bedrijf naar financiële informatie, kostprijscalculaties, marges en zinvolle analyses
  • Cash-Flow beheer
  • Tijdigheid, waar kan en moet ik bij (laten) sturen
  • Opstellen van periodieke rapportages, gebruikmakend van daarvoor beschikbare (geautomatiseerde) tools
  • Het vergroten van de financiële kennis van de medewerkers binnen de organisatie

Contact

Henk Wijnen

Mobiel: 06-513 52 374

E-mail: h.wijnen@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/henkwijnen

Functies

Financieel Manager

Controller

Branches

MKB

Industrie B2B