Contact

John Bus

Mobiel: 06-533 17 477

E-mail: j.bus@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/john-bus-4a5b6/

Functies

CFO/Finance manager

Finance professional

Business consultant

Branches

ICT

Groothandel

Zakelijke dienstverlening

CFO/Financieel manager en consultant

“Winnen kun je beter als je weet wat verliezen is”

Na mijn carrière in de accountancy en EDP-auditing heb ik mij op ondernemingen gericht, waaronder CFO van een middelgrote beursgenoteerde onderneming in de ICT. Hierbij was ik verantwoordelijk voor de beursgang, diverse overnames in binnen- en buitenland, fiscaliteiten, financiering en herstructureringen. Na het faillissement heb ik mij bezig gehouden met de afwikkeling, zowel in Nederland als in 9 andere Europese landen.

Vervolgens heb ik inmiddels al ca. 15 jaar ondernemers mogen en kunnen adviseren op een breed vlak van ondernemen, zowel op interim-basis als project-basis.

  1. Beheersing: Bij een bedrijf, actief in training en coaching dat groeide in aantallen personeel speelde de situatie dat men, mede omdat het altijd zo was gegaan, feitelijk niet op de hoogte was van de productiviteit van de mensen en wat het feitelijk resultaat per opdracht was. Ik heb de eigenaar/directeur overtuigd dat, mede in het kader van groei dit noodzakelijk was. Door een simpel systeem van tijd bijhouden per opdracht en per medewerker, handhaving hiervan en administreren voor een totaaloverzicht. Bereikte ik het resultaat dat medewerkers meer bewust werden van hun productiviteit, aanspreekbaar waren hierop en vooral bijna automatisch efficiënter gingen werken en ook meer factureerden omdat nu pas bleek dat ze vaak meerwerk deden dat niet in de aanbieding was meegenomen. Ook in andere branches is beheersing van activiteiten van belang, zeker bij groeiende ondernemingen.
  2. Groei kanaliseren: Een kleine dienstverlener in consultancy wilde groeien. De markt was er maar men wist niet goed hoe men dit moest realiseren. Ik ben met de eigenaar in gesprek te gaan om een strategische propositie neer te zetten die het mogelijk maakte om hetgeen wat men als diensten aanbood verder te ontwikkelen en over te dragen aan nieuwe medewerkers. Vervolgens hebben we daar een businessmodel voor gemaakt met een structuur en de wijze van administreren bepaald.
  3. Op verzoek van een investeerder die een aandeel had in een bedrijf, actief in de bedrijfshygiëne- heb ik de eigenaar/directeur ondersteund op terreinen tussen HR – Finance – Legal en IT. Met andere woorden de rol van iemand die multidisciplinair kon zorgen dat buiten de vaktechnische kaders ondernemingsbreed zaken oppakte en oploste en, daar waar nodig, de juiste specialisten wist te vinden.
  4. Een onderneming met vastgoedinvesteringen voornamelijk in het buitenland zat in zwaar weer. De directeur zocht een vertrouwenspersoon die ter plaatse zaken kon onderzoeken en onderhandelingen kon voeren en in zijn tempo “het roer flink om kon gooien” waarbij alle risico’s van verschillende scenario’s in kaart zijn gebracht en afgewogen en, daar waar mogelijk, maatregelen getroffen om de risico’s uit te sluiten.

Contact

John Bus

Mobiel: 06-533 17 477

E-mail: j.bus@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/john-bus-4a5b6/

Functies

CFO/Finance manager

Finance professional

Business consultant

Branches

ICT

Groothandel

Zakelijke dienstverlening