Contact

Marjanne Slot

Mobiel: 06-274 78 097

E-mail: m.slot@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/marjanneslot

Functies

Tekstschrijver

Redacteur

Notulist

Branches

Technologie & Wetenschap

Zakelijke dienstverlening

Sociaal domein

Projectmatige tekstschrijver

AANBESTEDINGEN - OFFERTES - PROJECTPLANNEN - INTERVIEWS - TEKSTPRODUCTIES

Ik zoek schrijf- en/of redigeerwerk bij een professionele organisatie, waar ik met mijn ervaring en expertise toegevoegde waarde kan leveren.

Ik werk graag samen met specialisten, waarbij ik hun informatie, input en ontwikkelde oplossingen orden en (her)schrijf tot een overtuigend voorstel, dat de juiste snaar raakt bij de lezer.

Mensen interviewen, goed luisteren en (door)vragen om de essentie op te halen - dat doe ik het liefst. En dat materiaal vervolgens zodanig opschrijven dat de doelgroep die essentie oppakt, en er blij van wordt. Omdat het verrassend is, en een antwoord geeft op hun vraag of probleem.

Een door meerdere mensen geschreven tekst moet als het ware worden uitgelijnd, zodat het klopt. Niet alleen tekstueel maar ook inhoudelijk. Ik duik daar graag in.

Contact

Marjanne Slot

Mobiel: 06-274 78 097

E-mail: m.slot@dmwgroep.nl

LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/marjanneslot

Functies

Tekstschrijver

Redacteur

Notulist

Branches

Technologie & Wetenschap

Zakelijke dienstverlening

Sociaal domein